Hjortejakt 2006

Hjortejakta 2006 vil vi nok sent og glømme!! Det startet veldig bra med dyr på flere steder. Alle såg dyr første morgenen. Det gikk litt tid før det smalt men da small det to ganger og Webjørn kunne melde om ei fjolhind hadde tatt sine siste skritt! I år hadde vi ei litt “vond” kvote men e fjolhind, e voksen hind og en kalv. Det kunne ikke ha vært en bedre start og være ferdig med det vriende dyret først!

Det er VELDIG bra med dyr i år, og på andre dag er det hjort nesten over alt!! Det blir noe kvisking på jaktradio’n i dag. Etter intense og meget spennende minutter som blir til time kommer dyrene på skuddhold til Martin som sitter på Mørdaren…. Først kommer hind m kalv på post, bare litt til no så smeller det… Men nei, der snudde dyrene og stakk til skogs igjen. Men spenningen er ikke over enda, vi får høre at det kommer flere dyr fra posten til Webjørn. Så, en etter en kommer det seks dyr ut fra skogen, en stor og en liten annenhver tre kalver og ditto med hinder. Martin velger ut det paret i midten, skyter på kalven og den stuper som den skulle være slått av lynet! Hind’a står rolig og det smeller igjen, den tegner et bra skudd og rygger noen meter før den faller om kull! Vareopptelling, men det har blitt tre kalver igjen! Den ene er ikke som de andre og får blybehandling og den vandrer til de evige marker!

Dermed er hjortekvota full men vi har igjen en elg og en råbukk så vi blir noen dager til.. Vi ser fortsatt flere hjorter og rådyr men ingen bukk.

Martin og Arnfinn drar til et annet terreng og får skutt hver sin kalv dagen etter. De såg tilsammen 27 hjorter denne dagen!!

Vi drar hjem med full kvote og drømmer om neste år!